Regulamin sklepu internetowego www.btoys.pl 

§1. WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep znajdujący się na stronie www.btoys.pl/sklep umożliwia dokonywanie zakupów zabawek kanadyjskiej marki B. oraz Bristle Blocks za pośrednictwem internetu.

2. Właścicielem witryny www.btoys.pl oraz sklepu internetowego jest firma:

B.est TOYS Polska

Agnieszka Lewicka-Łydek

Rudno 266

32-067 Tenczynek

NIP 676-179-84-63

tel. 600 900 550

e-mail: sklep@btoys.pl

 

ING Bank Śląski O/Kraków nr konta 62 1050 1445 1000 0012 0231 0437

3. Nabywcą towarów oferowanych przez sklep internetowy www.btoys.pl/sklep może być pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, instytucja, fundacja itd..

4. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie sklepu internetowego www.btoys.pl/sklep w momencie składania zamówienia.

5. Zakup w sklepie internetowym www.btoys.pl/sklep oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§2. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1. Składając zamówienie, Nabywca zawiera umowę kupna-sprzedaży zamawianych produktów ze sklepem internetowym www.btoys.pl/sklep.

2. Podstawowym warunkiem dokonania zakupu w sklepie internetowym www.btoys.pl jest prawidłowe złożenie zamówienia.

3. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Realizuj zamówienie".

4. Podstawowym warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail oraz numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak numeru telefonu), nie będą rozpatrywane.

6. Firma B.est TOYS Polska zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień budzących wątpliwości.

7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, niedziele i święta, przyjmowane są do realizacji kolejnego dnia roboczego.

W okresie przedświątecznym prosimy wziąć pod uwagę możliwość wydłużenia czasu realizacji zamówień, jak również wydłużenie czasu dostawy.


8. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym sklepu;

b) w przypadku zamówień płatnych przez transferuj.pl lub paypal - w chwili zaksięgowania płatności w systemie.

Uwaga: w przypadku zamówień, których płatność wpłynęła do godz. 11.30 danego dnia roboczego (transferuj, paypal, przelew), wysyłka następuje jeszcze tego samego dnia, a towar jest dostarczany pod wskazany adres następnego dnia roboczego. 

9. Na przelew pieniędzy czekamy 3 dni robocze od momentu złożenia zamówienia. Po tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a towar będący przedmiotem zamówienia przestaje być objęty rezerwacją do wysyłki.

10. Po zaksięgowaniu płatności (zgodnie z wybraną przez Klienta opcją płatności), Zamawiający otrzyma e-mailem wiadomość, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji. W przypadku braku takiego potwierdzenia ze strony sklepu w tym samym dniu roboczym (lub w kolejnym dniu roboczym – w przypadku zamówień złożonych w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, niedziele i święta), prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia (np. konieczność oczekiwania na dostępność towaru), B.est TOYS Polska zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego drogą mailową.

12. W przypadku braku w magazynie produktów objętych zamówieniem, sklep internetowy www.btoys.pl/sklep wysyła wiadomość na adres mailowy Zamawiającego, wskazany w formularzu zamówieniowym, z odpowiednią informacją. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Zamawiającego decyzji odnośnie dalszego postępowania w sprawie zamówienia. Zamawiający może:

a) zrezygnować z realizacji zamówienia w całości;

b) wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia w całości;

c) wyrazić zgodę na realizację zamówienia w części, na jakiej pozwala na to dostępność towaru w magazynie.

13. Zamawiający może dokonywać zmiany w zamówieniu lub anulować zamówienie pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze zrealizowane, tzn. do momentu wysłania towaru. Zmiana w zamówieniu lub rezygnacja z zamówienia w całości jest skuteczna wyłącznie pod warunkiem, że odpowiednia informacja została wysłana na adres mailowy sklep@btoys.pl, a następnie potwierdzona przez sklep.

14. Ceny produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego www.btoys.pl/sklep są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są to ceny brutto).

15. Ceną wiążącą jest cena podana w sklepie internetowym www.btoys.pl/sklep przy danym produkcie w chwili składania zamówienia.

16. Na życzenie wystawiamy fakturę VAT za zakupiony towar. W przypadku faktury VAT wymagane jest wyraźne zaznaczenie takiej opcji przy składaniu zamówienia oraz podanie danych firmy wraz z numerem NIP w formularzu zamówienia.

17. Nabywca może śledzić za pośrednictwem stron sklepu internetowego status swojego zamówienia.

18. Zamówiony towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

§3. REKLAMACJE

 

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady, może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych.

2. Zakupy zrealizowane w sklepie internetowym btoys.pl objęte są świadczeniami gwarancyjnymi bez wymogu posiadania dokumentu zakupu - z uwagi na fakt, że szczegóły i historia każdego zamówienia są dostępne w bazie sklepu. Na tej podstawie rozpatruje się reklamacje. W CELACH EWENTUALNEJ REKLAMACJI UPRZEJMIE PROSIMY ZACHOWAĆ FRAGMENT OPAKOWANIA Z NUMEREM PARTII PRODUKCYJNEJ ORAZ NASZĄ NAKLEJKĄ IMPORTERA. Reklamacje należy zgłosić mailem na adres sklep@btoys.pl lub pocztą na adres B.est TOYS Polska, Rudno 266, 32-067 Tenczynek.

3. Jeśli zakupiony towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie transportu, należy go odesłać na adres B.est TOYS Polska, Rudno 266, 32-067 Tenczynek, wraz z opisem przyczyn reklamacji.

4. Reklamacje są rozpatrywane i załatwiane są w terminie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego, a w sporach pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem rozpatrywane są i załatwiane w terminach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, czyli nie później niż w terminie 14 dni od chwili pisemnego zgłoszenia reklamacji.

5. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary.

6. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

§4. USTALENIA KOŃCOWE

1. Podając swoje dane osobowe, Zamawiający dobrowolnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówień przez firmę B.est TOYS Polska z siedzibą w Rudnie, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, określonych w ustawie. Osoby zainteresowane mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i aktualizacji oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a B.est TOYS Polska Agnieszka Lewicka-Łydek, właścicielem witryny www.btoys.pl oraz sklepu internetowego www.btoys.pl/sklep.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm.).

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 września 2012 roku.


 


Koszyk    

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Informacje

PayPal