LOGIC Montessori  to linia gier poświęconych Marii Montessori – przegląd idei, metod i materiałów dydaktycznych tej wyjątkowej kobiety, która swoimi dokonaniami i poglądami wyprzedziła własną epokę na tyle, że są one nadal aktualne i mają zastosowanie we współczesnej edukacji.
Według pedagogiki montessoriańskiej, w odpowiednich warunkach dzieci „kształcą się same”, a ich indywidualność i niezależność nie jest wówczas niepotrzebnie tłumiona. Dzieciom należy umożliwić rozwój zgodny z ich osobistym rytmem i wrodzonymi preferencjami.
Olbrzymie znaczenie ma manipulowanie, styczność z rozmaitymi materiałami, powtarzanie czynności.
Doświadczenia z zabaw zgodnych z filozofią Montessori stanowią podstawę i punkt wyjścia w procesie przyswajania wiedzy, uczenia się i rozwoju dziecka.
Gry Ludattica ze znaczkiem Montessori doskonale wpisują się w ten nurt, proponując zajęcie, w którym czynności manualne, powiązane z komponentem kreatywnym, mają fundamentalne znaczenie. Używając rąk w czynnościach praktycznych i multisensorycznych, dziecko poznaje i uczy się swojej niezależności, wg swojego rytmu wzmacnia poczucie własnej wartości i rozwija ważne umiejętności: sprawność manualną, koordynację, motorykę, kreatywność i wyobraźnię.