Niniejszy REGULAMIN określa zasady oraz tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego btoys.pl, dostępnego pod adresem internetowym https://sklep.btoys.pl.

Sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.btoys.pl prowadzony jest przez przedsiębiorcę Agnieszkę Lewicką-Łydek, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą B.est TOYS Polska Agnieszka Lewicka-Łydek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 6761798463, REGON 351272011, adres ul. Daszyńskiego 10, 32-065 Krzeszowice.

Użyte w niniejszym REGULAMINIE pojęcia oznaczają odpowiednio:

KLIENT – każdy podmiot dokonujący zakupów w SKLEPIE;

KONSUMENT – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;

KONTO – opisana w w § 7. niniejszego REGULAMINU nieodpłatna funkcja SKLEPU (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której KLIENT może założyć i posiadać w SKLEPIE swoje indywidualne konto;

REGULAMIN – niniejszy regulamin SKLEPU;

SKLEP – sklep internetowy btoys.pl, prowadzony przez SPRZEDAWCĘ pod adresem https://sklep.btoys.pl;

SPRZEDAWCA – Agnieszka Lewicka-Łydek, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą B.est TOYS Polska Agnieszka Lewicka-Łydek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 6761798463, REGON 351272011, adres ul. Daszyńskiego 10, 32-065 Krzeszowice;

TOWAR/TOWARY – produkt/y prezentowane w SKLEPIE;

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży TOWARÓW w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy SPRZEDAWCĄ a KLIENTEM, realizowana w oparciu o serwis internetowy SKLEPU;

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli KLIENTA, zmierzające do zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY, wskazujące zwłaszcza rodzaj oraz ilość TOWARU/ÓW.

KLIENT może porozumiewać się ze SPRZEDAWCĄ za pomocą następujących adresów i numerów telefonów:

Adres prowadzenia działalności przez SPRZEDAWCĘ i adres do korespondencji: B.est TOYS Polska, ul. Daszyńskiego 10, 32-065 Krzeszowice

Adres do zwrotu TOWARÓW i adres nadania TOWARÓW reklamowanych: B.est TOYS Polska, ul. Daszyńskiego 10, 32-065 Krzeszowice

Adresy e-mail: sklep@btoys.pl ; [email protected]

Telefon: 600900550 – kontakt w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy)

Dane SPRZEDAWCY: B.est TOYS Polska, ul. Daszyńskiego 10, 32-065 Krzeszowice

Numer rachunku bankowego SPRZEDAWCY: 62 1050 1445 1000 0012 0231 0437 Bank ING

Do korzystania ze SKLEPU, przeglądania jego asortymentu i/lub składania ZAMÓWIEŃ, niezbędne jest:

– urządzenie z dostępem do Internetu;

– przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies (włączona obsługa plików cookies);

– aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i/lub przerwy w funkcjonowaniu SKLEPU spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością SKLEPU z infrastrukturą techniczną KLIENTA.

Przeglądanie asortymentu SKLEPU nie wymaga zakładania KONTA. Składanie ZAMÓWIEŃ możliwe jest również w opcji bez zakładania KONTA (szczegóły w par.6 niniejszego REGULAMINU).

Ceny widoczne w SKLEPIE podane są w polskich złotych i są cenami brutto, tzn. zawierają podatek VAT.

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez KLIENTA składa się cena za TOWAR wskazana w SKLEPIE oraz koszt dostawy (jeśli w przypadku danego ZAMÓWIENIA ma on zastosowanie).

W celu złożenia ZAMÓWIENIA KLIENT może zarejestrować się w SKLEPIE, tzn. założyć w nim KONTO lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym ZAMÓWIENIU (tj. imię i nazwisko składającego ZAMÓWIENIE, adres e-mail i nr telefonu oraz adres nadania z nr kontaktowym telefonu dla kuriera, a także, jeśli KLIENT życzy sobie otrzymać fakturę VAT, pełne dane niezbędne do jej wystawienia, z nr NIP).

Sposób zakładania KONTA opisany jest w paragrafie 7. niniejszego REGULAMINU.

TOWAR wybrany do zakupu należy umieścić w koszyku w SKLEPIE, klikając przycisk „Dodaj do koszyka”.

Następnie KLIENT wybiera spośród dostępnych w SKLEPIE sposobów dostawy TOWARU, a także – w przypadku ZAMÓWIENIA bez rejestracji KONTA – podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego ZAMÓWIENIA (adres dostawy), po czym klikając przycisk “Zamawiam i płacę” –  potwierdza ZAMÓWIENIE.

Kolejnym etapem jest dokonanie przez KLIENTA wyboru jednego z dostępnych sposobów płatności i, w zależności od wybranego sposobu płatności, opłacenie ZAMÓWIENIA w określonym terminie, zgodnie z warunkami opisanymi w §9.

ZAMÓWIENIE zostaje uznane za złożone w momencie potwierdzenia jego zawartości i zaakceptowania REGULAMINU przez KLIENTA.

Złożenie ZAMÓWIENIA jest tożsame z zawarciem UMOWY SPRZEDAŻY pomiędzy KLIENTEM a SPRZEDAWCĄ.

Potwierdzenie zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY / złożenia ZAMÓWIENIA w SKLEPIE  KLIENT otrzymuje w formie mailowej.

Założenie KONTA nie jest obowiązkowe.

KONTO w sklepie zakłada się poprzez złożenie ZAMÓWIENIA, zaznaczając opcję “załóż konto”. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko właściciela KONTA, adres, telefon kontaktowy, adres mailowy oraz adres nadania (z nazwą ulicy, numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i nr kontaktowym telefonu dla kuriera).

Posiadanie KONTA umożliwia:

– składanie ZAMÓWIEŃ bez konieczności każdorazowego podawania danych niezbędnych do realizacji ZAMÓWIENIA

– podgląd historii ZAMÓWIEŃ składanych w SKLEPIE przy użyciu danego KONTA

– sprawdzanie statusu danego ZAMÓWIENIA

– samodzielną edycję/zmianę danych KLIENTA

Logowanie się na KONTO odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w procesie ZAKŁADANIA KONTA.

Założenie KONTA w SKLEPIE jest darmowe, a KLIENT może w dowolnym momencie, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, zrezygnować z KONTA.

Celem likwidacji swojego KONTA w SKLEPIE należy wysłać swoją rezygnację do SPRZEDAWCY za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3 niniejszego REGULAMINU.

KONTO zostanie usunięte niezwłocznie, równocześnie nastąpi rozwiązanie umowy między KLIENTEM a SPRZEDAJĄCYM w zakresie prowadzenia KONTA w SKLEPIE.

Wszelkie ewentualne reklamacje odnośnie funkcjonowania KONTA należy kierować na adresy poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez SPRZEDAJĄCEGO.

KLIENT może skorzystać z następujących oferowanych przez SPRZEDAJĄCEGO metod dostawy (lub odbioru) zamówionego TOWARU:

– przesyłka kurierska przedpłacona

– przesyłka kurierska pobraniowa

– odbiór osobisty możliwy pod adresem B.est TOYS Polska, ul. Daszyńskiego 10, 32-065 Krzeszowice (po wcześniejszym ustaleniu terminu i godzin, tel. 600900550, e-mail: [email protected]).

KLIENT może opłacić złożone ZAMÓWIENIE wybierając jedną z następujących opcji:

– zwykły przelew na rachunek bankowy SPRZEDAWCY wskazany w §4 niniejszego REGULAMINU;

– płatność za pośrednictwem platformy płatniczej:

  PayPal

  tpay

– płatność za pomocą karty płatniczej – opcja chwilowo niedostępna:

Visa

Visa Electron

MasterCard

Maestro

– płatność za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru przez kuriera;

– płatność gotówką w momencie odbioru osobistego zamówionego TOWARU (odbiór osobisty jest również możliwy po uprzednim dokonaniu płatności przelewem).

W przypadku, gdy KLIENT wybiera płatność z góry, za ZAMÓWIENIE należy zapłacić w terminie 3 dni roboczych od jego złożenia. Po upływie tego terminu ZAMÓWIENIE może zostać anulowane przez SPRZEDAWCĘ.

SPRZEDAWCA informuje, iż ze względu na specyfikę niektórych metod płatności, opłacenie ZAMÓWIENIA daną metodą możliwe jest wyłącznie bezpośrednio po złożeniu ZAMÓWIENIA.

W przypadku wyboru płatności za pobraniem, KLIENT obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

W przypadku wyboru odbioru osobistego, KLIENT obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze TOWARU lub przelewem na konto SPRZEDAWCY, w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości TOWARU do odbioru. Po upływie tego terminu ZAMÓWIENIE może zostać anulowane przez SPRZEDAWCĘ.

Realizując zakupy w SKLEPIE, KLIENT akceptuje wystawianie faktur elektronicznych przez SPRZEDAWCĘ. KLIENT ma prawo wycofać swoją akceptację w dowolnym momencie.

Po złożeniu ZAMÓWIENIA przez KLIENTA, SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdza otrzymanie ZAMÓWIENIA i jego przyjęcie do realizacji poprzez przesłanie KLIENTOWI odpowiedniej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez KLIENTA w trakcie składania ZAMÓWIENIA. Wiadomość ta zawiera oświadczenie SPRZEDAWCY o otrzymaniu ZAMÓWIENIA oraz jego przyjęciu do realizacji i stanowi potwierdzenie zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY pomiędzy SPRZEDAWCĄ a KLIENTEM.

Termin realizacji ZAMÓWIENIA zależy od wybranej przez KLIENTA opcji płatności, i tak:

– w przypadku, gdy KLIENT wybrał płatność z góry, SPRZEDAWCA przystąpi do realizacji ZAMÓWIENIA po jego opłaceniu, tj. po uznaniu kwoty na swoim rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym – ZAMÓWIENIA opłacone (uznane na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym SPRZEDAWCY) do godz. 11:00, są wysyłane tego samego dnia roboczego;

– w przypadku, gdy KLIENT wybrał płatność przy dostawie, wysyłka nastąpi tego samego dnia roboczego dla ZAMÓWIEŃ złożonych do godziny 11:00 i następnego dnia roboczego dla zamówień złożonych po godz. 11:00;

Oba powyższe podpunkty mają zastosowanie pod warunkiem, że wszystkie dane niezbędne do nadania TOWARU, podane przez KLIENTA w momencie składania ZAMÓWIENIA, są pełne i prawidłowe, w szczególności adres dostawy.

W przypadku, gdy KLIENT wybrał odbiór osobisty, konieczne jest telefoniczne lub mailowe ustaleniu terminu i godzin odbioru – dane kontaktowe (nr tel., adres e-mail) podane są w paragrafie 3. niniejszego REGULAMINU.

TOWAR dostarczany jest wyłącznie na terytorium Polski.

Dostawa TOWARU na wskazany przez KLIENTA adres jest odpłatna – chyba, że wartość ZAMÓWIENIA uprawnia do darmowej dostawy – szczegóły opisane są w zakładce „Dostawa” przy każdym z produktów. Koszty dostawy wskazywane są również KLIENTOWI w trakcie składania ZAMÓWIENIA oraz w chwili poprzedzającej potwierdzenie przez KLIENTA woli zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY.

Odbiór osobisty nie wiąże się z żadną opłatą.

KLIENT, odbierając przesyłkę z zamówionym TOWAREM, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia, że opakowanie zostało uszkodzone lub naruszone, należy sporządzić stosowny protokół szkody z kurierem. Protokół taki należy niezwłocznie przesłać do SKLEPU drogą mailową na adres [email protected] (lub [email protected]), co ułatwi rozpatrzenie reklamacji.

KONSUMENT może w terminie 14 dni odstąpić od UMOWY SPRZEDAŻY zawartej ze SPRZEDAWCĄ za pośrednictwem SKLEPU, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od UMOWY wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym KONSUMENT wszedł w posiadanie TOWARU lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez KONSUMENTA, weszła w posiadanie tego TOWARU.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY, KONSUMENT musi poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od UMOWY w drodze jednoznacznego oświadczenia, przed upływem terminu, o którym powyżej.

Oświadczenie to może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą mailową – dane kontaktowe SPRZEDAWCY zostały określone w paragrafie 3. niniejszego REGULAMINU.

KONSUMENT może skorzystać z wzoru Formularza Odstąpienia od Umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego REGULAMINU, jednak nie jest to obowiązkowe.

Do zachowania terminu odstąpienia od UMOWY wystarczy wysłanie przez KONSUMENTA oświadczenia, o którym powyżej, przed upływem wskazanego wyżej terminu.

W przypadku przesłania oświadczenia przez KONSUMENTA drogą elektroniczną, SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na podany przez niego adres e-mail (lub na adres e-mail, z którego KONSUMENT nadesłał oświadczenie) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY.

W przypadku odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY, SPRZEDAWCA zwraca KONSUMENTOWI niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KONSUMENTA o odstąpieniu od UMOWY, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KONSUMENTA, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez KONSUMENTA sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ.

SPRZEDAWCA dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez KONSUMENTA użyte w transakcji związanej z zawarciem UMOWY, chyba że KONSUMENT zgodzi się na inne rozwiązanie, które nie będzie się dla niego wiązało z żadnymi kosztami w związku z tym zwrotem płatności.

W przypadku zwrotu środków za transakcję dokonaną przez KONSUMENTA kartą płatniczą, SPRZEDAWCA dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tejże karty płatniczej.

SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania TOWARU lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

KONSUMENT powinien odesłać TOWAR niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował SPRZEDAWCĘ o odstąpieniu od UMOWY, na adres SPRZEDAWCY podany w par. 3. niniejszego REGULAMINU. Termin uznaje się za zachowany, jeśli KONSUMENT odeśle TOWAR przed upływem terminu 14 dni.

KONSUMENT ponosi bezpośrednie koszty zwrotu TOWARU. Koszt odesłania TOWARU nie podlega zwrotowi. TOWAR zwracany przez KLIENTA powinien zostać zabezpieczony i zapakowany w sposób gwarantujący brak uszkodzeń w transporcie.

SKLEP nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

KONSUMENT odpowiada tylko za zmniejszenie wartości TOWARU wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania danego produktu.

TOWARY udostępnione do sprzedaży w SKLEPIE są nowe, oryginalne i pochodzą z legalnego źródła.

Na SPRZEDAWCY ciąży obowiązek dostarczenia (a w przypadku odbioru osobistego, udostępnienia do obioru) TOWARU bez wad.

W przypadku stwierdzenia wady zakupionego TOWARU, KUPUJĄCY ma prawo do reklamowania wadliwego TOWARU w oparciu o rękojmię, która jest uregulowana w Kodeksie Cywilnym.

Reklamację należy złożyć pisemnie na adres e-mail sklep@btoys.pl (lub [email protected]) lub drogą pocztową na adres B.est TOYS Polska, ul. Daszyńskiego 10, 32-065 Krzeszowice.

Składając reklamację można skorzystać z Formularza Reklamacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego REGULAMINU, jednak nie jest to obowiązkowe.

Zalecane jest, aby treść reklamacji zawierała opis stwierdzonej wady, okoliczności jej wystąpienia, wskazanie daty zakupu TOWARU oraz daty stwierdzenia wady, dane kontaktowe KLIENTA składającego reklamację oraz żądanie KLIENTA w związku z wadą TOWARU.

Reklamując TOWAR w ramach rękojmi, KLIENT może:

– złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od UMOWY (przy wadzie istotnej)

– żądać wymiany TOWARU na wolny od wad albo usunięcia wady

z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z UMOWY SPRZEDAŻY, w jakiej wartość TOWARU z wadą pozostaje do wartości TOWARU bez wady.

Nie można odstąpić od UMOWY SPRZEDAŻY jeżeli wada TOWARU jest nieistotna.

SPRZEDAWCA jest zobowiązany wymienić wadliwy TOWAR na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla KLIENTA.

W przypadku, kiedy do rozpatrzenia reklamacji konieczne okaże się dostarczenie reklamowanego TOWARU do SPRZEDAWCY, KLIENT jest zobowiązany do dostarczenia tego TOWARU (w przypadku KONSUMENTA na koszt SPRZEDAWCY – najtańsza metoda dostawy), na adres B.est TOYS Polska, ul. Daszyńskiego 10, 32-065 Krzeszowice.

SPRZEDAWCA odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania TOWARU.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę TOWARU na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak – w przypadku zakupu TOWARÓW przez KONSUMENTA – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

W przypadku, gdy na TOWAR została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte w opisie tego TOWARU w SKLEPIE.

W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania w momencie dostawy należy sporządzić z kurierem stosowny protokół szkody, zgodnie z zapisem paragrafu 10. niniejszego REGULAMINU.

Reklamacje dotyczące działania SKLEPU należy kierować drogą mailową na adres e-mail [email protected] (ewentualnie [email protected]) lub drogą pocztową na adres B.est TOYS Polska, ul. Daszyńskiego 10, 32-065 Krzeszowice.

SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację i ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

W przypadku uznania reklamacji przez SPRZEDAWCĘ (uznanie żądania obniżenia ceny albo odstąpieniu od UMOWY), zwrot należności ze strony SPRZEDAWCY nastąpi w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki została dokonana wpłata w związku z zakupem danego TOWARU. Jeżeli dokonano płatności przy odbiorze przesyłki (za pobraniem), zwrot należności nastąpi na podany przez KLIENTA rachunek bankowy. W żadnym przypadku zwrot należności nie będzie się wiązał z żadnymi kosztami dla KLIENTA.

SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie terminu zwrotu lub niedokonanie zwrotu należności, jeżeli KLIENT, pomimo wezwania przesłanego na jego adres e-mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy KLIENT nie przekaże SPRZEDAJĄCEMU wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.

SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez KLIENTA błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

KONSUMENTOWI przysługuje możliwość skorzystania z następujących (przykładowych) pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu – wykaz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 ;

– złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży do właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej – wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ;

– uzyskanie nieodpłatnej pomocy w siedzibie miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

– złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Dane osobowe KLIENTÓW są zbierane za pośrednictwem SKLEPU i przetwarzane na podstawie UMOWY SPRZEDAŻY i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).

Administratorem danych osobowych przekazanych przez KLIENTA podczas korzystania ze SKLEPU jest SPRZEDAWCA.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w REGULAMINIE danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji UMOWY SPRZEDAŻY skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże UMOWY.

Odbiorcami danych osobowych KLIENTÓW SKLEPU mogą być:

– w przypadku KLIENTA, który korzysta w SKLEPIE ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia niezbędne dane osobowe KLIENTA wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;

– w przypadku KLIENTA, który korzysta w SKLEPIE ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia niezbędne dane osobowe KLIENTA wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w SKLEPIE internetowym;

– biuro księgowe;

– podmiot zapewniający wsparcie informatyczne.

Dane KLIENTÓW są przetwarzane przez okres realizacji UMOWY SPRZEDAŻY i świadczenia usługi przez SKLEP. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzednim następuje wyłącznie w celu realizacji przez SPRZEDAWCĘ obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, np. dla celów księgowych.

Zgodnie z dyrektywą RODO, KLIENT ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, poprawiania, a także usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia żądania przeniesienia danych osobowych. Może również cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez SPRZEDAWCĘ zawiera Polityka prywatności zamieszczona w SKLEPIE.

Wszelkie pytania dotyczące uprawnień w zakresie danych osobowych oraz Polityki prywatności SKLEPU można kierować na adres [email protected].

Niniejszy REGULAMIN obowiązuje od dnia 4 listopada 2018 roku.

Żadne z postanowień niniejszego REGULAMINU nie wyłącza ani w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień KONSUMENTA wynikających z przepisów prawa.

Umowy zawierane przez SKLEP zawierane są w języku polskim.

SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian REGULAMINU z ważnych przyczyn, jakimi są np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego REGULAMINU. O każdej zmianie SPRZEDAWCA poinformuje KLIENTA z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

ZAMÓWIENIA złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego REGULAMINU będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia ZAMÓWIENIA.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym REGULAMINEM mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta i Ustawy o ochronie danych osobowych.

Formularze do pobrania

  • Brak produktów w koszyku.